Utomhusmöbler för åretruntbruk

Skillnaden mellan utemöbler och utomhusmöbler bottnar i grunden i begreppens olika dignitet; utomhusmöbler ska kunna stå ute året runt. De flesta utemöbler uppfyller sällan detta baskriterium.


Soffgrupp i konstrotting

Utemöbler i rotting är både läckra, trendiga och exklusiva.

I strikt bemärkelse är enbart parkbänkar – och den typ av utomhusbord som ofta påträffas i flerbostadshusens grönområden – riktiga utomhusmöbler. Ett grundkriterium för utomhusmöbler borde ju – föga förvånande – vara att de kan stå utomhus året runt. Till saken hör nämligen att ytterst få trä- och rottingmöbler klarar av en utomhusförvaring under kalla och regniga årstider. Träet förmultnar och rottingen tar in väta och förlorar styrkan i flätverket. Detta gäller särskilt s.k. korgmöbler, som är tillverkade av naturrotting. Konstrotting är – till skillnad från naturrottingen – betydligt mer stryktåligt, men en kall utomhusmiljö sätter även avtryck i konstrottingens hållfasthet. Glasbord är vidare tämligen underhållsfria, men rispas lätt ifall de förvaras utomhus. Husdjur och fåglar står för stora delar av slitaget.

Utomhusmöbler för kommersiella ändamål

Stol av stubbe

Bara fantasin tycks sätta gränserna för möjligheterna med utemöbler.

Som alltid gäller att utomhusmöbler som tillverkats för kommersiella ändamål tål betydligt mer än motsvarande möbler ämnade för privatpersoner. Parkbänkar är t.ex. tillverkade av massivt, behandlat trä, medan de trämöbler som riktar sig till privatpersoner inte sällan är tillverkade av faner och spånskiva. Den enda skillnaden mellan inomhusmöbler och dessa halvdana utemöbler är ytbehandlingen, som är något bättre hos utomhusmöblerna. Som spekulant på utomhusmöbler med lång livslängd kan man med fördel köpa upp gamla träbord med långbänkar, som någon bostadsrättsförening önskar avyttra i kölvattnet av en modernisering av utomhusmiljön.

Tillverka utomhusmöbler själv

Massiv träbänk

En halvsliten trädgårdsbänk blir bara mer romantisk efter att den nötts av tidens tand.

Möjligheten att tillverka utomhusmöbler själv ska inte underskattas. En stubbe – eller en bit av en tjock trädstam – kan med fördel tjäna som pall eller bordsben. Tänk dock på att slipa bort alla barkrester och ytbehandla virket med vattentålig utomhuslack, alternativt måla med utomhusfärg. Livslängden på denna typ av hemmasnickerier kan uppgå till flera årtionden, dock under förutsättning att de fått sin beskedliga dos av underhåll. Att tillverka utomhusmöbler från grunden är dock ganska tidskrävande och förutsätter tillgång till sågar, hyvlar och basal målarutrustning. Men för att hitta motsvarande kvalitet hos köpta möbler, krävs i regel att man väljer de dyraste varorna i handeln. En kraftansträngning lönar sig sålunda.

Idag finns det gått om halvdana utemöbler i träfaner.